آرامش باران

عشق مثل عبادت کردن می مونه بعد از اینکه نیت کردی دیگه نباید به اطرافت نگاه کنی...

چند تصویر کارتونی جالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ یکشنبه ۱ مرداد۱۳۹۱ ] [ 20:41 ] [ شبنم ]

[ ]